Novinky pre čitateľov

Nové knihy na podporu umenia

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA
Dňa 23.7.2018 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-513-04812 medzi prijímateľom Obcou Konská a poskytovateľom Fond na podporu umenia. Vďaka podpore sa podarilo získať finančný príspevok vo forme dotácie v celkovej  výške 1000,00 eur na projekt s názvom: Nákup kníh pre obecnú knižnicu - 2.etapa. Vďaka finančnej podpore môžeme zakúpiť nové knihy do obecnej knižnice.

Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov projekt rozšírenia knižného fondu v obecnej knižnici v Konskej. Vďaka podpore FPU sme v roku 2018 mohli pre čitateľov nakúpiť cca 168 nových kníh v hodnote 1737,66 eur. Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov.

Zoznam kníh pdf


(publikované dňa 24.04.2019)
Správy RSS pre oznamy knižnice.

Citát dňa

Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha. ~ Jan Patočka

Prihláste sa do svojho účtu: